Podobnie jak inne gatunki związane ze stylem życia, w tym hip hop, country czy jazz. Reggae ma swoje własne brzmienie, modę, taniec, język, filozofię, kuchnię, styl i nastawienie do życia. Filozoficzna doktryna miłości wspólna dla wszystkich, zainspirowana ideami polityka Marcusa Garvey’a i spopularyzowana przez rastafarian, jest podstawą światowego ruchu reggae. Jest to coś, co wykracza poza granice i pokolenia. Można powiedzieć, że reggae to pierwszy prawdziwie globalny rytm, ponieważ muzyka reggae cieszyła się światową publicznością na długo przed erą klipów wideo i początkiem internetu.

Międzynarodowy dzień reggae

Tożsamość Jamajki jest nierozerwalnie związana z muzyką i kulturą reggae. Muzyka reggae jest główną muzyką wyspy. Jako kluczowy element branży twórczej na Jamajce, stanowiącej 4,8 % PKB całego państwa, muzyka jest jednym z najcenniejszych atutów tego kraju. Od lat 60. XX wieku twórczy przedsiębiorcy z Jamajki, którzy wyróżniają się innowacyjnością i ogromną zdolnością do samodoskonalenia, indywidualnie przyczynili się do zwiększenia wartości eksportu tego kraju. Co więcej, kreatywność nadal jest silnym motorem integracji i młodych i zmarginalizowanych grup w gospodarce narodowej. Ekonomiczna, społeczna, kulturowa i środowiskowa wartość muzyki Jamajki znacznie zwiększyła wartość Jamajka i nadal czyni ją znaną na całym świecie.